Sloot en berm onderhoud

Voor al uw sloot en berm onderhoud

Wij voeren reeds jarenlang sloot- en bermonderhoud uit voor diverse waterschappen en gemeenten, maar ook voor agrariërs, bedrijven en particulieren in heel Nederland. Wij beschikken over drie trekkers met Herdergiek, een mobiele 14 tons kraan en een 6 tons rupskraan. Door onze brede diversiteit in materieel hebben wij voor elke locatie een passende uitrusting. Wij kunnen bermen en taluds klepelen. Het klepelen kunnen wij eventueel uitvoeren met een afvoerband om het maaisel verder op de oevers te deponeren. Ook kunnen wij watergangen opschonen en uitmaaien met onze maaikorven.
Als dit gewenst is kunnen wij het vrijgekomen afval afvoeren. Ons personeel is gecertificeerd met Wet Natuurbeheer Niveau 1 en Veilig werken langs de weg.
Wij voeren ook baggerwerkzaamheden uit en deze bieden wij op meerdere manieren aan.
Wij kunnen de bagger met een pomp uit uw sloten zuigen en op het land spuiten. Het zuigen doen wij door middel van een trekker met Herdergiek van tien meter met een speciale baggerpomp. Het spuiten wordt uitgevoerd met een pendelspuit die door de trekker wordt getrokken.

Het voordeel van deze werkwijze is dat de bagger mooi gelijkmatig verdeeld wordt over een afstand tot ca. 35 meter. Deze werkwijze moet stelselmatig worden toegepast om uw sloten schoon en op diepte te houden. Ook behoort het tot de mogelijkheden om de bagger uit uw sloten te zuigen en via slangen weg te pompen naar een depot. Dit kunnen wij aanbieden met een maximale transportafstand van ca. 500 meter. Vanuit depot kan de bagger worden afgevoerd.

Naast trekkers kunnen wij ook kranen inzetten bij baggerwerkzaamheden. We beschikken over een 6 tons rupskraan met een bereik van ca. 8 meter, en een 14 tons mobiele kraan met een bereik van ca. 12 meter. Met deze kranen kunnen wij grote hoeveelheden bagger uit de sloten scheppen. De bagger kan op het land worden gezet, of afgevoerd worden met trekker en kipper. De bagger op het land kunnen wij uitvlakken en na indrogen kunnen wij de bagger doorspitten.

Neem contact op

U kunt ons altijd bellen of mailen, we streven ernaar om alle vragen op werkdagen binnen 24 uur te beantwoorden.