Grondbewerking

Voor het bewerken van uw grond

Wij kunnen diverse grondbewerkingen voor u uitvoeren. Onder andere woelen, frezen, ploegen, ecoploegen, spitten, cultiveren, rotorkopeggen, egaliseren en greppelfrezen.
Ook kunt u bij ons advies inwinnen over dergelijke werkzaamheden, wij hebben tenslotte jarenlange ervaring met de werkzaamheden en de teelt van uw gewassen.
Wij beschikken over een innovatieve woelmachine die uw verdichte gras- en bouwland tot 35 cm diep kan beluchten. Het woelen van de bodem stimuleert de productie van uw gewassen, het beoogt een betere mineralenbenutting. Tevens zorgt deze bewerking ervoor dat het land beter bestand is tegen de droogte, omdat regenwater beter kan doordringen in diepere bodemlagen. Hierdoor wordt het water opgeslagen en niet direct afgevoerd, hiermee is ook meteen de waterberging van het land in orde. Ten opzichte van ploegen is het voordeel dat bij woelen de bestaande graszoden intact blijven.

Neem contact op

U kunt ons altijd bellen of mailen, we streven ernaar om alle vragen op werkdagen binnen 24 uur te beantwoorden.